Standardowe HRV/ERV

  • Residential Energy Recovery Ventilator (ERV) with Side Ports

    Mieszkaniowy wentylator odzyskiwania energii (ERV) z bocznymi portami

    Ta seria HRV/ERV wykorzystuje napęd mechaniczny wentylatora odśrodkowego. Zanieczyszczone powietrze z pomieszczenia jest usuwane z pomieszczenia przez rurę doprowadzającą powietrze, a świeże powietrze z zewnątrz wzbogacone tlenem jest przesyłane do pomieszczenia w tym samym czasie. Zanim oba strumienie powietrza dostaną się do wymiennika ciepła, poddawane są odpowiednio wstępnej filtracji i oczyszczeniu. Podczas wymiany zachodzi przewodzenie ciepła, a ciepło niesione przez powietrze wywiewane z pomieszczenia jest przekazywane do świeżego powietrza na zewnątrz, a ciepło jest odsyłane z powrotem do pomieszczenia ze świeżym powietrzem jako nośnikiem, realizując w ten sposób odzysk ciepła.