Standardowy respirator dwustrumieniowy

  • Multi-Port Two Way Exhaust Fan Central Inline Ventilation System

    Wieloportowy dwukierunkowy wentylator wyciągowy Centralny system wentylacji liniowej

    Ta seria wieloportowych wentylatorów rzędowych wykorzystuje mechaniczną trakcję wentylatora odśrodkowego do centralnego odprowadzania mętnego powietrza z pomieszczeń przez wyloty w każdym pomieszczeniu; względne podciśnienie w pomieszczeniu utworzone przez powietrze wywiewane, wlot powietrza z pomieszczenia przez okno (lub wlot powietrza ze ściany) Powietrze zewnętrzne jest pod stosunkowo dodatnim ciśnieniem, a świeże powietrze z zewnątrz wzbogacone w tlen jest jednocześnie przesyłane do pomieszczenia do osiągnąć cel wymiany powietrza w pomieszczeniach i na zewnątrz, realizując w ten sposób poprawę jakości powietrza w pomieszczeniach i zaspokajając potrzeby rodziny w zakresie zdrowego życia w zakresie jakości otaczającego powietrza w pomieszczeniach.